Kezdőlap

Lectoris Salutem!

Irodánk 35 éves szakmai múlttal rendelkezik, amely a jogalkalmazás és a jogtudomány különböző területein megszerzett tapasztalatokon alapul.
Alapvetően polgári jogi és gazdasági jogi ügyekkel foglalkozunk, ezen belül szerződések és szerződésekből eredő jogviták peres vagy peren kívüli rendezését, vagyonjogi, öröklési társasági – jogi, a szerzői jog és az iparjogvédelem körébe tartozó szerződések és perek intézését vállaljuk.

Szeretettel várjuk jelenlegi és jövendő ügyfeleinket.