Tevékenységi kör

Polgárijog:

 • Családjog
 • Házasság és vagyonjog
 • Öröklési jog
 • Szellemi alkotások joga
 • Peren kívüli ügyek ,szerződések
 • Ingatlanjog
 • Munkajog
 • Peres ügyek

Gazdasági jog:

 • Cégalapítás
 • Cégképviselet
 • Peren kívüli ügyek